Myydään Kirkkonummen kaupungissa sijaitseva 2,811 ha suuruinen kiinteistö (257-414-3-226)

Ei kuvia.

Tarjoukset esitetään internetsivustolla www.huutokaupat.com järjestettävässä nettihuutokaupassa ajalla.31.01.2019-24.02.2019 klo 18.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen.

Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen nettihuutokaupassa.

Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on kahden vuorokauden kuluttua tarjouksen hyväksymisen jälkeen maksettava käsirahana 20% kuitenkin Ulosottolaitoksen virkavaraintilille. Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään 4 viikkoa myyntipäätöksestä lukien. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka.

Ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta alkaa tarjouksen tultua hyväksytyksi.

Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.

Liitetiedostot

»
(pdf, 46 Kt)
»
(pdf, 46 Kt)
 
Julkaistu 1.2.2019