Alkuperäinen julkaisija: Valtakunnanvoudinvirasto

Omat ulosottotiedot katsottavissa nyt verkkopalvelun kautta

Julkaistu 5.3.2018

Ulosotossa on avattu helmikuun aikana uusia sähköisiä asiointipalveluja, jotka parantavat huomattavasti ulosoton asiakkaiden ja ulosottoviranomaisen välistä tiedonkulkua ja helpottavat asiointia.

Velalliset ja velkojat pääsevät nyt katsomaan verkossa omia tietojaan sekä ulosotossa olevia asioitaan. Velallinen on voinut tähänkin mennessä tulostaa sähköisestä asiointipalvelusta omia asioitaan koskevan tulosteen, sekä kysellä muutoin tietojaan ulosottovirastosta. Uudessa palvelussa omia ulosottoasioita voi tarkastella asiointikanavan kautta kokonaisvaltaisemmin ja itselleen sopivana ajankohtana.

Alkuvaiheessa uuden palvelun käyttö on mahdollista vain luonnollisille henkilöille eli yksittäisille kansalaisille.

Velalliset voivat tarkastaa palvelun kautta mm. omat tietonsa eli nimensä, yhteystietonsa, tilinumeron sekä ulosotossa vireillä olevat asiat sekä velkasaldon. Palvelussa näkyvät myös viimeisimmät maksut sekä eri veloille kohdistuneet maksukertymät. Palvelussa näkyy myös lista henkilön kaikista ulosotossa olevista asioita, eli myös niistä, joiden vireilläolo ulosotossa päättynyt.

Myös ulosoton hakijat voivat tarkastella omia tietojaan sekä tarkastella sekä vireillä olevista että ulosotossa päättyneistä asioista tarkempia tietoja : esimerkiksi ulosottoasialle tehtyjä toimenpiteitä sekä eri saataville kohdistuneita maksukertymiä.

Sähköiset palvelut laajenevat edelleen kuluvan vuoden aikana

Omien ulosottotietojen katselu on ensimmäinen vaihe ulosoton rakenneuudistukseen liittyvän sähköisen asioinnin kehittämisessä entistä kattavammaksi. Kuluvan vuoden aikana on tavoitteena saada lisää ulosoton asiointipalveluja sähköiseksi. Jatkossa palvelun kautta voi myös esimerkiksi maksaa velkojaan sekä pitää yhteyttä ulosottomieheen.

Ulosoton sähköiset asiointipalvelut löytyvät oikeushallinnon sähköisestä asiointipalvelusta osoitteesta asiointi.oikeus.fi. Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kirjautuminen palveluun tapahtuu joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Myös jo nyt käytössä olleessa palvelussa on voinut hakea ulosottoa sekä velallinen tehdä erilaisia hakemuksia. Palvelusta voi myös tilata todistuksen ulosottorekisteristä. Maksukieltolaskurilla maksukiellon saaneet työnantajat voivat laskea kuukausittain palkasta pidätettävän ja ulosottoon tilitettävän summan.

Palvelun käyttäjät voivat lähettää asiointipalvelusta palautetta asiointikanavan kautta Anna palautetta –sivulta. Asiointia kehitetään ja siihen tehdään parannuksia käyttäjien palautteen perusteella.

Lisätietoja:

sovellusasiantuntija Hanna Lammi

kehityspäällikkö Mari Männistö