Alkuperäinen julkaisija: Valtakunnanvoudinvirasto

Ulosoton perintätulos lähes edellisvuoden tasolla, ulosottomyynnit vähenivät

Julkaistu 12.3.2018

Ulosoton perintätulos oli vuonna 2017 edelleen korkealla tasolla, 1,054 miljardia euroa. Vuoteen 2016 verrattuna perintätulos laski 1,6 prosenttia. Valtiolle tästä summasta kertyi yli 400 miljoonaa euroa ja loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi ulosottolaitoksen käyttömaksuina perittiin valtiolle asianosaisilta noin 77,3 miljoonaa euroa.

Erilaisia ulosmittauksia toimitettiin 774 000 kappaletta, kun niitä vuotta aikaisemmin oli noin 860 000. Suurin osa ulosmittauksista, noin 500 000 kappaletta, kohdistui palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon.

Toteutuneiden ulosottomyyntien määrä kääntyi vuonna 2017 laskuun. Asunto-osakkeita myytiin yhteensä 565 kappaletta (609 kpl vuonna 2016) ja kiinteistöjä 1332 kpl (1439). Muun irtaimen omaisuuden myyntejä oli 926 kappaletta (966). Näiden lisäksi ulosoton vaativampien velallistapausten käsittelyyn keskittyvässä erikoisperinnässä myyntejä toteutui yhteensä 217 (194) kappaletta. Toteutuneiden myyntien lukumäärä laski vuodesta 2016 normaaliperinnässä 6,3 prosenttia. Kun huomioidaan näiden lisäksi myös erikoisperinnän myynnit, laskua myyntien kokonaislukumäärässä oli 5,2 prosenttia. Huutokaupoista kertyi yhteensä noin 78 miljoonaa euroa. Toteutuneet omaisuuden realisoinnit kohdistuvat pieneen osaan, hieman yli puoleen prosenttiin velallisista.

Ulosottovelallisia edellisvuotta enemmän

Ulosotossa oli vuonna 2017 noin 558 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 501 000 ja oikeushenkilöitä hieman alle 57 000. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä ulosotossa kasvoi edellisvuodesta prosentilla, oikeushenkilöiden määrä puolestaan hieman yli viisi prosenttia. Velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2016 yhteensä 1,4 prosenttia.

"Käänne parempaan taloustilanteeseen ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa velallisten asemaa parantavasti. Lähiaikoina työllisyystilanteen paranemisen odotetaan kuitenkin alkavan helpottaa monen velallisen tilannetta. Kulutusluottojen yleisyys on osaltaan johtanut ulosottoasioiden lisääntymiseen viime vuosina ja kasvattanut yksityisoikeudellisten saatavien määrää", arvioi valtakunnanvouti Juhani Toukola.

Velallisista noin 38 prosentilla on velkaa ulosotossa korkeintaan tuhat euroa ja yli 70 prosentilla korkeintaan 10 000 euroa. Suuria, yli 50 000 euron velkoja, on ulosotossa noin seitsemällä prosentilla velallisista. Oikeushenkilövelallisilla velkajakauma painottuu jonkin verran luonnollisia henkilöitä enemmän suurempiin velkoihin.

Noin 64 prosenttia velallisten vireilläoloista ulosotossa vuoden 2017 aikana kesti korkeintaan kolme kuukautta.

Verohallinnon tietojärjestelmäuudistus nosti ulosoton asia- ja rahamääriä

Vireille tulevien asioiden määrään vaikuttaa taloustilanteen ohella erityisesti suurten velkojien, kuten Verohallinnon, perimistoimistojen sekä pankkien toimet ja perinnän rytmitys.

Vuosi 2017 oli ulosottoon saapuneiden asia- ja rahamäärien suhteen poikkeuksellinen. Ulosottovirastoihin tuli viime vuonna vireille lähes 3,3 miljoonaa asiaa. Kasvua edellisvuoteen oli noin 21 prosenttia. Maksamattomia veroja, sakkoja ja muita yksityisoikeudellisia saatavia, kuten pankkilainoja, luottoja ja maksuja erilaisista työsuorituksista ja palveluista, saapui edellisvuotta enemmän.

Valtakunnanvouti Toukolan mukaan vuoden 2017 korkea asiamäärä selittyy pääosin vero- ja sakkoasioiden poikkeuksellisella ulosottohakemusten jaksotuksella. Rahassa mitattuna perittäväksi saapui 4,2 miljardia euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli peräti 50 prosenttia. Tämäkin lisäys johtui pääosin veroasioiden poikkeuksellisesta kasvusta.

Verohallinnon tietojärjestelmäuudistuksen takia oma-aloitteisia veroja (arvonlisävero, työnantajasuoritukset) ei vuonna 2016 lähetetty ulosottoon yksittäistapauksia lukuun ottamatta enää syyskuun jälkeen. Vuoden 2017 ensimmäinen oma-aloitteisten verojen massalähetys tapahtui helmikuun 2017 lopussa, jolloin ulosottoon lähetettiin myös paljon edellisvuonna erääntyneitä veroja.

Lisätietoja:

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Tilastot: ylitarkastaja Teemu Turpeinen


Ulosotto Suomessa – Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2017 on julkaistu Valtakunnanvoudinviraston sivuilla

Liitetiedostot

Sivun alkuun |