Tiedote ulosoton hakijoille: Veronpalautusten ulosmittaus

Julkaistu 15.6.2018

Valtakunnanvoudinvirasto on antanut 4.7.2013, 25.6.2014, 22.6.2015, 27.6.2016 ja 28.6.2017 ulosoton hakijoille tiedotteet muutoksista koskien veronpalautusten ulosmittausprosessia. Muutokset pohjautuvat eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen (26.10.2012 Dnro 4124/4/11), jossa on kiinnitetty huomiota velallisen oikeuteen tulla kuulluksi veronpalautusten ulosmittausprosessissa.

Apulaisoikeusasiamies on katsonut, että veronpalausten ulosmittausmenettelyn aikatauluja laadittaessa tulee ottaa huomioon, että velallisella on tosiasiallinen mahdollisuus saada ulosottoasiaa koskeva vireilletuloilmoitus ja maksukehotus ennen ulosmittausta. Tänä vuonna jatketaan aloitettua menettelyä, jonka aikataulu on seuraava:

Ulosoton hakijoita pyydetään lähettämään suuret asiaerät ulosottoon veronpalautusten ulosmittausta varten tasaisina erinä elo- ja syyskuussa.

Ulosottohakemuksen tulee olla vireillä ulosotossa viimeistään 5.10.2018, jotta sen perimiseksi ehditään tehdä veronpalautuksen ulosmittaus. Verohallinto toimittaa ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen saavista velallisista marraskuun puolivälissä. Ulosmittauksia voidaan tehdä 14.11.2018 alkaen noin kahden viikon ajan.

Ulosottovirastoille on lähetetty suositus, jonka mukaan elokuun alusta lähtien ulosottoasioita ei palauteta esteellä, vaan ne jätetään odottamaan mahdollista veronpalautusta. Jos kihlakunnanulosottomies on selvittänyt, ettei velallinen tule saamaan veronpalautusta, voidaan ulosottoasiat palauttaa esteellä ennen kuin Verohallinto on ilmoittanut ulosottovirastoille tiedot veronpalautuksen saajista. Jos ulosottoasia on palautettu esteellä hakijalle elokuun alun jälkeen, ei kyseiselle asialle pitäisi tulla kertymää veronpalautuksen ulosmittauksesta. Hakijoita pyydetään myös tarkistamaan esteen tiedot, jottei asiaa lähetetä turhaan heti uudelleen ulosottoon.


Lisätiedot: hallintovouti Susanna Kortesniemi, puh. 029 56 65149.