Alkuperäinen julkaisija: Valtakunnanvoudinvirasto

Työryhmä lisäisi julkista tietoa yritysten varattomuudesta kaikkien saataville

Julkaistu 26.2.2019

Valtakunnanvoudinviraston asettama työryhmä esittää, että tieto yrityksen toteamisesta ulosotossa varattomaksi olisi helpommin kaikkien saatavilla. Tieto palvelisi toimijoita, joilla on tarve arvioida yritysten taloudellista luotettavuutta.

Raportissa esitetään, että yrityksen varattomuuden voisi selvittää maksutta Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ). Tämä edellyttäisi lakimuutosta.

Työryhmän selvitys liittyy harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan vuosille 2016-2020. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa varattomien yritysten aiheuttamia ongelmia sekä mahdollisuuksia ongelmien vähentämiseksi. Työryhmässä oli Valtakunnanvoudinviraston lisäksi edustettuina muita yhteistyöviranomaisia.

Varattomista yrityksistä voi aiheutua harmia

Ulosotossa varattomaksi todetut yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa varattomaksi toteamisen jälkeen. Kesken urakan paljastuva yrityksen kyvyttömyys vastata sitoumuksistaan voi kuitenkin aiheuttaa yritysten sopimuskumppaneille ja erityisesti kuluttaja-asiakkaille merkittävää harmia ja taloudellista vahinkoa.

Lakisääteisiä velvoitteita laiminlyövät yritykset saattavat tuottaa tavaroita ja palveluja edullisemmalla hinnalla kuin kilpailijat, jotka hoitavat velvoitteensa asianmukaisesti.

Työryhmän loppuraportissa arvioitiin varattomuustietojen julkisen saatavuuden lisäämisen lisäksi muitakin ratkaisuvaihtoehtoja, joilla voitaisiin vähentää varattomien yritysten aiheuttamia ongelmia. Työryhmän mukaan esimerkiksi varattomien yritysten poistamiseen kaupparekisteristä liittyisi oikeudellisia ongelmia, minkä vuoksi se ei kannattanut ehdotusta.

Lue raportti kokonaisuudessaan:

Selvitys varattomista yrityksistä -hankkeen loppuraportti (pdf, 0.78 Mt)

Sivun alkuun |