Työnantajan velvollisuudet ulosmittauksessa

Kun velallisen palkka on ulosmitattu, ulosottomies lähettää palkan maksajalle maksukiellon. Palkan maksajan tulee kunakin maksukautena heti ja ilman eri korvausta toimittaa ulosottopidätys maksukiellon mukaisesti ja suorittaa määrä ulosottomiehelle. Määrästä saadaan vähentää tilillepanomaksu.

Jollei maksukiellon saaja noudata todistettavasti tiedoksi saamaansa maksukieltoa, ulosottomies saa ulosmitata maksukiellon saajalta määrän, joka on maksamatta ulosottomiehelle.

Maksukiellon saajan tiedoksianto-osoite

Jos työnantajan palkanlaskenta on ulkoistettu, työnantaja voi ilmoittaa ulosottoon palkanlaskentaorganisaation yhteystiedot (tiedoksianto-osoite), jonne työnantajalle osoitetut maksukiellot voidaan lähettää. Ilmoituksen voi tehdä alla olevalla lomakkeella. Lomake tulee toimittaa siihen ulosottovirastoon, josta maksukielto on lähetetty. Samoin ulosottovirastoon tulee ilmoittaa viipymättä tiedoksianto-osoitteen muutokset.

Maksukiellon saajan tiedoksianto-osoite (pdf, 0.01 Mt)

Maksukielto
Palkanulosmittaus
Toistuvaistulon ulosmittauslaskuri
Esimerkkejä ulosottopidätyksen laskemisesta
Elinkeinotulon ulosmittaus

 
Julkaistu 14.12.2018
Sivun alkuun |