Pidätettyjen varojen tilitys

Palkan maksajan on tilitettävä velallisen palkasta pidättämänsä erät ulosottomiehen tilille. Tilinumero on merkitty maksukieltoon. Tilillepanosta pankille suoritettu maksu saadaan vähentää tilille maksettavasta määrästä. Palkan maksajan on tilitettävä heti velallisen palkasta pidättämänsä määrä palkanmaksun yhteydessä.

Jos palkanmaksaja laiminlyö pidätys- tai tilitysvelvollisuutensa, voidaan pidättämättä tai tilittämättä jätetty määrä välittömästi ulosmitata työnantajalta.

Pidätettyjen varojen tilityksessä on käytettävä maksukiellon RF-viitenumeroa.

Elinkeinotulon ulosmittaus

 
Julkaistu 15.12.2016
Sivun alkuun |