Irtain omaisuus

Ulosmitattavaa irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi ajoneuvot, erilaiset arvopaperit kuten asunto-osakkeet, pankkitilillä olevat varat, veronpalautukset ja käteinen raha. Tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvia esineitä ei ulosmitata. Myös työvälineet ja niihin rinnastettavat esineet jätetään ulosmittaamatta, ellei niiden arvo ole merkittävä. Velallisen tai perheenjäsenen sairaus tai muut poikkeukselliset olosuhteet voivat joskus estää ulosmittauksen.

Ulosottoasian vireilletulon yhteydessä velalliselle annetaan yleensä vireilletuloilmoitus, joka sisältää mm. ohjeita ulosmittauksen varalta. Ulosmittauksesta laaditaan päätösasiakirja, joka sisältää muutoksenhakuohjeet. Ulosottomies ilmoittaa ulosmittauksesta niihin mahdollisiin rekistereihin, joihin omaisuus on merkitty.

Ulosmitattu omaisuus voi jäädä velallisen haltuun, mutta hän ei saa myydä eikä muutoinkaan luovuttaa sitä. Velallisen haltuun jätettyä ulosmitattua omaisuutta on hoidettava hyvin.

Jos velallinen ei maksa velkojaan, ulosmitattu omaisuus myydään.

 
Julkaistu 12.6.2015
Sivun alkuun |