Kiinteä omaisuus

Ulosmitattavaa kiinteää omaisuutta ovat tilat ja tontit. Myös määräalat ja kiinteistöosuudet sekä panttauskelpoiset tontinvuokraoikeudet ja muut käyttöoikeudet maahan voidaan ulosmitata. Ulosmittaus kohdistuu kaikkeen, mikä kiinteistöön kuuluu, esimerkiksi alueella oleviin rakennuksiin ja kasvavaan metsään.

Ulosmittaus toimitetaan ulosottomiehen virkahuoneessa, kiinteistöllä tai muussa ulosottomiehen sopivaksi katsomassa paikassa. Ulosottoasian vireilletulon yhteydessä velalliselle annetaan yleensä vireilletuloilmoitus, joka sisältää mm. ohjeita ulosmittauksen varalta. Mikäli vireilletuloilmoitusta ei ole annettu, velalliselle annetaan ulosmittausta koskeva ennakkoilmoitus, ellei se tuntuvasti vaikeuta täytäntöönpanoa. Ilmoitus ei ole tarpeen, jos ulosmittaus toimitetaan velallisen läsnä ollessa.

Ulosmittauksesta laaditaan päätösasiakirja, joka sisältää muutoksenhakuohjeet. Ulosmittauksesta tehdään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Ulosmittauksen jälkeen kiinteää omaisuutta ei saa myydä eikä pantata. Lisäksi omaisuutta on hoidettava hyvin, esimerkiksi metsää ei saa kaataa yli kotitarpeen.

Jos velallinen ei muutoin pysty maksamaan velkojaan, kiinteistö myydään.

 
Julkaistu 12.6.2015
Sivun alkuun |