Omaisuuden myynti

Ulosmitattu omaisuus myydään ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla taikka muulla tavalla, kuten toimeksiannolla tai vapaalla myynnillä, esim. nettihuutokaupalla. Vapaa myynti edellyttää yleensä velallisen, velkojien ja muiden oikeudenhaltijoiden suostumusta.

Huutokaupasta julkaistaan kuulutus sanomalehdessä.

Tarjoukset huutokaupassa esitetään nostotarjouksina. Ulosottomies saa pyytää ennen huutokauppaa kirjallisia tarjouksia, jotka otetaan huutokaupassa huomioon nostotarjouksina. Kiinteistökiinnitykset ja panttaukset saattavat estää tehdyn tarjouksen hyväksymisen, jos tarjous jää liian alhaiseksi. Kiinteistöstä tai arvokkaan omaisuuden huutokaupassa tehtyä tarjousta ei saa hyväksyä, jos kauppahinta selvästi alittaa käyvän hinnan paikkakunnalla. Vapaan myynnin ehdoista pääsääntöisesti sovitaan.

Kauppahinta maksetaan huutokauppatilaisuudessa. Ulosottomies saa antaa tarvittaessa ostajalle maksuaikaa enintään kuusi viikkoa. Tällöin ostajan on käsirahana suoritettava heti enintään 20 prosenttia kauppahinnasta.

Myynnistä kertyvät varat tilitetään velkojalle.

Myynnistä voidaan valittaa.

 
Julkaistu 2.3.2014
Sivun alkuun |