Lediga tjänster

Lediga tjänster i utsökningen publiceras på Valtiolle.fi –webbplats . I jobbsökningstjänsten kan du söka lediga tjänster.

Riksfogdeämbetet utnämner häradsfogdar och ledande häradsfogdar.

Utsökningsverken utnämner övriga tjänstemän i utsökningen, liksom byråchefer, häradsutmätningsmän och sekreterare.

Lediga tjänster

 
Publicerad 13.11.2019
Tillbaka till början |