Evenemang under jubileumsåret

Utsökningsverken organiserar evenemang på Europas civilrättens dag den 25 oktober eller under oktober-november i samarebete med bland annat rättshjälp, allmän intressebevakning och ekonomiska och skuldrådgivningen. Detaljerna ska uppdateras.

Helsingfors 25.10.2017
Europasalen, Malmgatan 16, kl. 10.00 - 15.00
Kontaktperson för media, ledande häradsfogde Visa Kallio, tfn. 029 56 22600

Vasa 25.10.2017
Polishuset i Vasa, kl. 10.00 - 14.00

Kontaktperson för media, häradsfogde Annika Björkqvist, tfn. 029 56 26855

Åbo 25.10.2017
Hansakvarteret kl. 11.00 - 14.00
Kontaktpersoner för media, häradsfogde Silja Fonsén och ledande häradsfogde Olli Sippola
tfn. 029 56 26400


Läs mer om övriga evenemang i Finland och detaljer (på finska).

Mer information om evenemang i sin helhet
ledande förvaltningsfogde Veikko Minkkinen, Riksfogdeämbetet tfn. 029 56 65184

Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten meddelar 20.10.2017

Bli inte ensam – vi tar tag i problemen tillsammans! Öppna tillställningar för att fira Finland 100 år på Europeiska civilrättsdagen

Riksfogdeämbetet meddelar 9.10.2017

Bli inte ensam – vi tar tag i skuldproblem tillsammans!Jubileumsåret lyfter fram den finländska demokratin, människovärdets okränkbarhet och individens frihet och rättigheter samt främjar rättvisa och öppenhet i samhället. Till jubileumsårets mål hör även att förmedla information, öka kunskaperna och skapa förutsättningar för en diskussion som förankrar de centrala värderingar och principer som den pluralistiska finländska demokratin bygger på. Året lyfter fram medvetenheten om och förståelsen för hur Finland som nation och ett land i Norden blev en integrerad del av Europa och Europeiska unionen. 
Publicerad 23.10.2017