Nyheter

Nyheter
5.12.2019
»

En systemuppdatering av utsökningsregistret genomförs på tisdag 10.12.2019 med början kl. 12.00. På grund av uppdateringen kan sökning av registeruppgifter inte göras. Utsökningens E-tjänst är även ur bruk.

28.11.2019
»

Postens arbetskonflikt har upphört 27.11.2019. Under poststrejken, som började på måndag 11.11.2019, uppsköts sändning av betalningsuppmaningar, vilka skickas till utsökningsgäldenärerna, samt av fakturor, vilka i huvudsak skickas till sökandena.

8.11.2019
»

Postsektorns fackförbund PAU har meddelat om att en strejk inleds på måndag 11.11.2019 klo 06.00 och att denna pågår i två veckor t.o.m. 24.11.2019. Uppskattningsvis kommer strejken att avsevärt försvåra postgången.

15.10.2019
»

Vi förnyar utsökningsväsendets webbplats och vill ta del av användarnas åsikter om den nuvarande webbplatsen. Du kan svara på enkäten fram till 31. oktober 2019.

14.10.2019
»

Direkta numren till tjänstemän har fungerat normalt.

4.9.2019
»

Justitieministeriet har inlett ett projekt för att minska risken för överskuldsättning. Målet är att förbättra medborgarnas ekonomiska kunnande och kontroll över sin ekonomi samt överskuldsatta personers möjligheter att få hjälp.

3.9.2019
»

Under den första halvan av 2019 hade 477 000 gäldenärer anhängiga utsökningsärenden. Detta är cirka 3 procent mer än under motsvarande tid förra året.

12.8.2019
»

Behandlingen av summariska tvistemål centraliseras till nio tingsrätter från början av september. Samtidigt blir användningen av e-tjänster obligatorisk för andra än privatpersoner.

20.6.2019
»

Säg nej till korruption är en kampanj för öppenhet och rättvisa. Kampanjen som samordnas av justitieministeriet syftar till att öka kunskapen om korruption och korruptionsbekämpning.

Publicerad 8.8.2019
Tillbaka till början |