Nyheter

Nyheter
8.10.2020
»

Regeringen föreslår en förlängning av den temporära lag som sänker tröskeln för tillämpning av lättnaderna i utsökningsbalken under coronaepidemin. Det är meningen att giltighetstiden för de tillfälliga ändringarna ska förlängas till utgången av april nästa år.

18.9.2020
»

Coronavirusets första intåg i Finland i mars innebar ändringar även i utsökningens verksamhet. Tills vidare finns det inga tecken i statistiken att coronapandemin skulle ha lett till någon större ökning i antalet kunder hos utsökningen.

3.9.2020
»

Utsökningens organisation förnyas från och med 1.12.2020 när de nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet bildar en riksomfattande myndighet, Utsökningsverket. Under sommaren sökte det nya ämbetsverket 180 utsökningsinspektörer för den riksomfattande verksamhetsenheten för basverkställighet och de har nu utnämnts till tjänsterna från och med 1.12.

10.7.2020
»

Till tjänsten som servicedirektör i ledningen för enheten har utnämnts marknadsdomstolens kanslichef, ekonomie doktor Minna Mattila.

1.7.2020
»

Ansökningsförfarandet för utsökning ändras 1.12.2020 så att en person som utöver yrkesmässig indrivning och ett offentligt samfund kan lämna in en utsökningsansökan till utsökningen endast elektroniskt.

29.6.2020
»

Republikens president har utnämnt ledande häradsfogde, juris kandidat Jarmo Kivistö till biträdande riksfogde för den femårsperiod som börjar den 1 december 2020.

12.6.2020
»

De sammanlagt 180 lediga tjänsterna som utsökningsinspektör för basverkställigheten ansöktes av 1419 personer.

12.6.2020
»

Statsrådet har fattat ett principbeslut om en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023.

Publicerad 31.1.2020
Tillbaka till början |