Nyheter

Nyheter
3.4.2020
»

Justitieministeriet bereder flera regeringspropositioner med syfte att underlätta situationen för dem som får ekonomiska svårigheter på grund av coronavirusepidemin. Syftet är i synnerhet att onödiga konkurser ska undvikas och att räntorna för konsumentkrediter ska hållas på en skälig nivå.

24.3.2020
»

Samhället har hastigt och oväntat hamnat i ett undantagstillstånd där många funktioner måste omvärderas. Funktioner stängs, flyttas fram eller görs på distans. Rörelse och sammankomster begränsas. Man försöker utjämna coronavirusepidemins kurva så att hälsovården hinner med sina uppgifter. Intensivvårdens kapacitet är begränsad.

20.3.2020
»

Utsökningsverkens filialer stängs tillsvidare på grund av coronavirusepidemin. Kundtjänsten är tillgänglig i filialerna endast med tidsbokning.

17.3.2020
»

Coronaviruspandemin kan förorsaka ekonomiska svårigheter för ett flertal person- och företagsgäldenärer. Utsökningsväsendet har emottagit förfrågningar angående detta ärende.

13.3.2020
»

De flesta utsökningsärendena kan redan skötas via utsökningens e-tjänst. Det krävs således bara sällan att utsökningsärendena utreds på plats vid utsökningsverket.

11.3.2020
»

Antalet utsökningsgäldenärer började minska i fjol för första gången sedan 2014. År 2019 var cirka 562 000 gäldenärer utsökningsklienter, varav 507 000 var fysiska personer och 55 000 juridiska personer. Antalet utsökningsgäldenärer sjönk 2,6 procent från 2018.

10.3.2020
»

Riksfogdeämbetet har gett anvisningar till utsökningsverken angående coronaviruset.

2.3.2020
»

Justitieministeriet föreslår att basverkställigheten av utsökningsuppdrag ska koncentreras regionalt till sex orter. Det nuvarande nätverket av verksamhetsställen behålls oförändrat. Justitieministeriet har i dag sänt ett förslag till förordning gällande verksamhetsställena på remiss.

7.2.2020
»

De som ansökt om utsökning ombeds under februari och mars månad skicka alla stora ärendemängder i jämnstora poster till utsökningen för utmätning av skatteåterbäring.

Publicerad 31.1.2020
Tillbaka till början |