Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Delta i utsökningsväsendets användarenkät om webbplatsen

Publicerad 15.10.2019  Uppdaterad 31.10.2019

Vi förnyar utsökningsväsendets webbplats och vill ta del av användarnas åsikter om den nuvarande webbplatsen. Du kan svara på enkäten fram till 31. oktober 2019.

För detta ändamål samlar vi in information av användare av utsökningens (https://oikeus.fi/ulosotto/sv/) och Riksfogdeämbetets (https://valtakunnanvoudinvirasto.fi/sv/index.html) webbplatser. Ge gärna respons om bägge webbplatserna. Med hjälp av responsen utvecklar vi webbplatserna så att de i ännu högre grad motsvarar användarnas behov.

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Det tar några minuter att svara på enkäten.

Till enkäten.

Tack för att du deltar!