Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Sändning av utsökningens betalningsuppmaningar återupptas

Publicerad 28.11.2019

Postens arbetskonflikt har upphört 27.11.2019. Under poststrejken, som började på måndag 11.11.2019, uppsköts sändning av betalningsuppmaningar, vilka skickas till utsökningsgäldenärerna, samt av fakturor, vilka i huvudsak skickas till sökandena.

Efter poststrejken skickas betalningsuppmaningar och fakturor nästa gång 2.12.2019. I de betalningsuppmaningar som sänds till utsökningsgäldenärerna antecknas en normalt senare förfallodag, dvs. 23.12.2019. I fortsättningen skickas betalningsuppmaningar med den normala betalningsfristen på 14 dygn. Ifall kunden beställt elektronisk sändning av utsökningens brev, skickas betalningsuppmaningarna på normalt sätt även till Suomi.fi-meddelandena.

Via e-tjänsten kan de egna utsökningsärendena betraktas

De egna aktiva utsökningsärendena kan betraktas och egen skuld betalas som vanligt genom utsökningens e-tjänst (https://asiointi2.oikeus.fi). Genom e-tjänsten får gäldenärerna information även om sådana aktiva utsökningsärenden om vilka betalningsuppmaning inte ännu skickats antingen per post eller med ett Suomi.fi-meddelande.

I sådana ärenden som berör utsökning är det även möjligt att direkt kontakta utsökningsverket eller den ansvarige utsökningsmannen.

Länkarna till utsökningen e-tjänst samt till utsökningsverkens kontaktinformation finns tillgängliga på utsökningen internetsidor på adressen https://oikeus.fi/ulosotto.

Tilläggsuppgifter: ledande förvaltningsfogde Terhi Salmela