Avbrott i utsökningens E-tjänst

Publicerad 5.12.2019

En systemuppdatering av utsökningsregistret genomförs på tisdag 10.12.2019 med början kl. 12.00. På grund av uppdateringen kan sökning av registeruppgifter inte göras. Utsökningens E-tjänst är även ur bruk.

Telefontjänsten betjänar normalt, men den kan inte heller ge uppgifter ur systemet under bruksavbrottet.

E-tjänstens funktioner återställs på onsdag 11.12.2019.