Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Utsökningsväsendet bereder sig för coronaviruset

Publicerad 10.3.2020

Riksfogdeämbetet har gett anvisningar till utsökningsverken angående coronaviruset.

För att undvika smittor är det viktigt att både tjänstemän och kunder iakttar god hand- och hosthygien. Inom utsökningsväsendet skakas inte hand. I samband med möten bör elektroniska system användas i mån av möjlighet. Insjuknade personer bör undvika kontakt med andra.

Utsökningsväsendet följder myndigheternas råd och rekommendationer vid förberedningen inför en epidemi.