Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Ingen tydlig coronaeffekt i utsökningsstatistiken än

Publicerad 18.9.2020

Coronavirusets första intåg i Finland i mars innebar ändringar även i utsökningens verksamhet. Tills vidare finns det inga tecken i statistiken att coronapandemin skulle ha lett till någon större ökning i antalet kunder hos utsökningen.

Fram till slutet av augusti 2020 inleddes cirka 2,4 miljoner ärenden inom utsökningen, och ökningen från motsvarande tidpunkt i fjol är 10 procent. Ökningen i antalet kunder har delvis orsakats av det ovanligt låga antalet av inkomna ärenden året innan, vilket berodde på indrivningsrytmen av skatteåterbäringar.

Av gäldenärerna var 91 procent fysiska personer och nio procent juridiska personer. Antalet fysiska personer minskade med cirka 1 100 gäldenärer (-0,2 %). Antalet juridiska personer minskade med cirka sju procent jämfört med motsvarande tid året innan, dvs. cirka 3 400 gäldenärer. Det totala antalet gäldenärer var 506 000.

Fram till slutet av augusti månad hade utsökningsverken indrivit cirka 715 miljoner euro. Prognosen för hela årets indrivningsresultat är cirka 1,1 miljarder euro.

På grund av corona har endast nödvändiga uppgifter utförts som personliga sammanträffande och kundbesök vid utsökningens filialer har skett med tidsbokning.

Inverkan av tillfälliga lagändringar på behandlingstider

De tillfälliga lagändringar som trädde i kraft på grund av corona ger lättnader för gäldenärer, vilket saktar ner indrivningen i viss mån och innebär en ökning i ansökningar om lättnader. Försäljningen av utmätt egendom släpar efter lite jämfört med förra året. För övrigt har utsökningens åtgärder utförts nästan som normalt.

Antalet anhängiggjorda vräkningsärenden i början av 2020 minskade med 10 procent. Också antalet verkställda vräkningar minskade jämfört med den första halvan av 2019.

Ökning förväntas senare

På grund av de ekonomiska svårigheter som pandemin orsakat uppskattar man dock att antalet kunder ökar. Några av borgenärerna, till exempel Skatteförvaltningen, har på grund av gäldenärernas ekonomiska svårigheter skjutit upp att skicka ärenden till utsökningen. Detta har påverkat antalet kunder hos utsökningen.

Mer information:

Riksfogde Juhani Toukola

Överinspektör Teemu Turpeinen