Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Ledande häradsfogdar utnämnda för regionala verksamhetsenheter inom Utsökningsverkets omfattande verkställighet

Publicerad 7.9.2020

Till tjänsterna utnämndes:

  • juris kandidat, vicehäradshövding Ari Ranta, för perioden 1.12.2020–30.11.2025, verksamhetsenheten i Södra Finland
  • juris kandidat, vicehäradshövding Janne Nyman, för perioden 1.12.2020–30.11.2025, verksamhetsenheten i Västra Finland
  • juris kandidat, vicehäradshövding Jarmo Kivistö, från och med 1.12.2020, verksamhetsenheten i Inre Finland
  • juris kandidat, vicehäradshövding Antti Soininen, för perioden 1.12.2020–30.11.2025, verksamhetsenheten i Östra Finland och
  • juris kandidat, vicehäradshövding Reijo Junkkari, från och med 1.12.2020, verksamhetsenheten i Norra Finland.

Jarmo Kivistö är tjänstledig från tjänsten under perioden 1.12.2020–30.11.2025. Under en motsvarande period vid verksamhetsenheten i Inre Finland har juris kandidat, vicehäradshövding Marika Valjakka utnämnts som ledande häradsfogde.

Utsökningsverket organiseras från och med 1.12.2020 som ett ämbetsverk där de egentliga verkställighetsuppgifterna sköts vid fem regionala verksamhetsenheter inom omfattande verkställighet och vid riksomfattande verksamhetsenheter inom basverkställighet och specialverkställighet.