Ursprunglig utgivare: Riksfogdeämbetet

Nya utsökningsinspektörer utnämnts för Utsökningsverket som inleder sin verksamhet 1.12.2020

Publicerad 3.9.2020

Utsökningens organisation förnyas från och med 1.12.2020 när de nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet bildar en riksomfattande myndighet, Utsökningsverket. Under sommaren sökte det nya ämbetsverket 180 utsökningsinspektörer för den riksomfattande verksamhetsenheten för basverkställighet och de har nu utnämnts till tjänsterna från och med 1.12.

Uppgiften som utsökningsinspektör är ny. Vid basverkställigheten sköter man uppgifter relaterade till indrivning med elektroniska metoder och det förutsätter inte ett sammanträffande med gäldenären. Merparten av indrivningen, upp till 80 procent, hanteras från 1.12. vid Utsökningsverkets riksomfattande verksamhetsenhet för basverkställighet vars personal kommer att placeras i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio och Vasa.

Utnämningar inom organisationsreformen fortsätter under hösten

Totalt inkom det 1419 ansökningar om tjänsten som utsökningsinspektör. Merparten av dem som valdes, 146, hade redan arbetat för utsökningsväsendet som ordinarie eller visstidsanställd häradsutmätningsman eller häradsfogde eller med kontorsuppgifter. 34 av de utnämnda kommer utanför den nuvarande utsökningsorganisationen.

En del av dem som nu blev valda som utsökningsinspektörer kommer sannolikt att under hösten när organisationsreformen framskrider rekryteras till andra uppgifter inom Utsökningsverket, till exempel häradsfogdar eller utsökningsöverinspektörer. I så fall väljer man nya utsökningsinspektörer bland de sökande som redan intervjuats under projektet men inte blivit valda. Efter det nya Utsökningsverket inleder sin verksamhet 1.12. tillsätts tjänsterna som är öppna eller ledigförklaras genom ett nytt offentligt ansökningsförfarande.

Mer information: Utvecklingschef Jarmo Kivistö