Arbetsgivarens skyldigheter

När gäldenärens lön har mätts ut, skickar utmätningsmannen ett betalningsförbudet till den som betalar ut lönen. Enligt betalningsförbudet måste löneutbetalaren under betalningsperioden genast och utan särskild ersättning göra en utsökningsinnehållning på gäldenärens löneinkomst och redovisa den till utmätningsmannen. Från beloppet får avdras insättningsavgift.

Om den som meddelats betalningsförbud inte iakttar ett bevisligen delgivet betalningsförbud, får utmätningsmannen hos den som meddelats förbudet utmäta det belopp som inte har betalts till utmätningsmannen.

Delgivningsadress för den som meddelats betalningsförbud

Om arbetsgivarens löneräkning är externaliserad, kan arbetsgivaren meddela kontaktuppgifterna för löneräkningsorganisationen (delgivningsadress), dit de betalningsförbud som adresserats till arbetsgivaren kan skickas. Adressen kan meddelas på blanketten nedan. Blanketten ska lämnas in till det utsökningsverk som har skickat betalningsförbudet. Även ändringar i delgivningsadressen ska meddelas till utsökningsverket utan dröjsmål.

Anmälan om delgivningsadress för den som meddelats betalningsförbud (pdf, 0.01 Mt)


Betalningsförbud
Utmätning av lön
Betalningsförbudräknare
Exempel på beräkning av utsökningsinnehållning
Utmätning av näringsinkomst

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |