Redovisning av innehållna medel

Löneutbetalaren måste på utmätningsmannens konto redovisa de poster som innehållits av gäldenärens lön. Kontonumret finns angivet på betalningsförbudet. Bankavgiften för kontoinbetalningen får dras av från det inbetalda beloppet. Lönebetalaren skall genast redovisa det från gäldenärens lön innehållna beloppet i samband med löneutbetalningen.

Om lönebetalaren försummar sin innehållnings- eller redovisningsskyldighet, kan det belopp som inte innehållits eller redovisats omedelbart utmätas av arbetsgivaren.

Vid redovisningen av innehållna medel ska RF-referensnumret användas.

Utmätning av näringsinkomst

 
Publicerad 15.12.2016
Tillbaka till början |