Utsökning

Vid utsökning är det oftast frågan om indrivning av penningfordringar. Vid rättegången undersöks riktigheten i borgenärens fordran och bestäms om gäldenärens betalningsskyldighet. Om domstolens dom inte iakttas frivilligt, verkställs den genom utsökning. Vissa fordringar, till exempel skatter och en del försäkringspremier, kan drivas in utan domstolsbeslut.

Också straffrättsliga penningpåföljder, som böter och ordningsbot, indrivs genom utsökning. Dessutom skall utsökningsmyndigheterna verkställa beslut som gäller vräkning, beslag enligt domstolsbeslut samt beslut som gäller vårdnaden om barn och umgängesrätt.

Utsökningsmyndighetens uppgift är att se till både gäldenärens och borgenärens intresse. De indrivningsmetoder som används vid utsökning är betalningsuppmaning samt utmätning av lön och egendom.

Utsökningsmyndigheterna strävar efter att gäldenären skall betala sina skulder frivilligt genom betalningsuppmaning. Om betalning inte sker, görs en utmätning av lön, pension, inkomst av näringsverksamhet eller egendom. Den utmätta egendomen kan säljas.

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |