Utsökningstvång

En utsökningsutredning kan göras på gäldenären. Gäldenären måste i utsökningsutredningen ge utförliga uppgifter om både nuvarande och tidigare egendom. Gäldenären kan vid vite åläggas att ge uppgifterna. Att ge felaktig information och att hemlighålla uppgifter är ett gäldenärsbrott. Gäldenären kan åläggas att komma till utsökningsverket för utsökningsutredningen. Om han trots det inte kommer kan utmätningsmannen be polisen att hämta gäldenären.

En person som har gäldenärens egendom i sin besittning eller som med gäldenären har ingått ett avtal som omfattar förmögenhet är skyldig att ge erforderlig information om gäldenärens inkomster och egendom samt kontaktuppgifter. Utmätningsmannen kan ålägga personen att ge uppgifterna vid hot om vite. Han har också rätt att få motsvarande uppgifter av myndigheter och samfund som sköter offentliga uppgifter.

För att ta reda på utmätningsbar förmögenheten har utmätningsmannen rätt att omhänderta erforderligt utredningsmaterial och dessutom en bokföringsskyldigs bokföringsmaterial.

När utmätningsmannen söker efter utmätningsbar egendom har han vid behov rätt att låta öppna dörrar och lås samt att gå in i bostäder, förvaringsutrymmen och andra motsvarande platser. Utmätningsmannen kan be polisen om handräckning.

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |