Betalningsanmärkningar av utsökning

Medellöshet

Om gäldenären inte har utmätningsbar inkomst eller egendom, konstaterar utmätningsmannen gäldenären vara medellös och returnerar utsökningsärendena till borgenärerna (medellöshetshinder). Borgenären kan på nytt sända sin fordran för utsökning.

Utsökningsmyndigheten för inte själv något kreditupplysningsregister. Utmätningsmannen sänder uppgifter om gäldenärer som har konstaterats vara medellösa eller medellösa och okända till den som för ett kreditupplysningsregister. Uppgifter sänds också om de gäldenärer som i begränsad utsökning inte har haft tillräckligt med utmätningsbar inkomst eller egendom för indrivning av skulderna.

Har skulden eller utsökningen av annan orsak varit ogrundad, raderas uppgiften om medellösheten i sin helhet ur kreditupplysningsregistret. På samma sätt förfars om gäldenären betalar en skuld som drevs in vid en begränsad utsökning.

Betalas en skuld som drivits in på annat sätt än vid begränsad utsökning informeras den som för ett kreditupplysningsregister på gäldenärens begäran.

Långvarig utsökning

Långvarig utsökning har från början av april 2012 lett till en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregister. Utsökningen meddelar kreditupplysningsföretag när utmätning av gäldenärens lön, pension eller annan periodisk inkomst eller en betalningsplan i stället för utmätningen har varit i kraft i sammanlagt 18 månader under de två senaste åren.

Betalningsanmärkning görs inte om utsökningen har varit anhängig länge av en annan orsak än de ovan nämnda.

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |