Upphörande av anhängighet vid utsökning

Anhängigheten av ett ärende som borgenären har sänt till utsökning upphör antingen när skulden har betalats eller när utmätningsmannen konstaterar hinder för indrivning. Om gäldenären inte har utmätningsbar inkomst eller egendom konstaterar utmätningsmannen att gäldenären är medellös och skickar ärendet tillbaka till borgenären. Om ärendet skickas tillbaka till borgenären på grund av gäldenärens medellöshet tas en behandlingsavgift för utsökning av sökanden.

Borgenären kan senare på nytt skicka en returnerad fordran till utsökningen för indrivning. Då behöver en verkställighetsgrund i regel inte fogas till utsökningsansökan.

 
Publicerad 21.8.2019
Tillbaka till början |