Hyödyllisiä linkkejä

Kela
Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa.

Oikeuslaitos
Yleistä tietoa ja ohjeita oikeuslaitoksen toiminnasta: tuomioistuimet, syyttäjät, oikeusapu ja ulosotto.

Oikeusministeriö
Oikeushallintoon ja lainkäyttöön liittyvää tietoa.

Rikosseuraamuslaitos
Rikosseuraamuslaitoksen toimialaan kuuluvat rikosoikeudelliset seuraamukset kuten vankeusrangaistukset ja vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset.

Suomi.fi - Julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille
Kansalaisille keskeiset julkiset palvelut on linkitetty eri aihealueisiin. Palvelusta voi hakea tietoa selaamalla eri aihealueita ja hakemistoja tai sivukartan ja vapaasanahaun avulla.

Takuusäätiö
Tietoa ylivelkaantumisesta ja sen juridisista vaikutuksista

Valtakunnanvoudinvirasto
Ulosoton keskushallintovirasto, jonka tehtäviä ovat hallinnollinen ulosottotoimen johto, ohjaus ja valvonta. Valtakunnanvoudinvirasto käsittelee mm. ulosottoviranomaisten toiminnasta tehdyt kantelut ja vastaa kansalaiskirjeisiin. Valtakunnanvoudinvirastolta ei voi hakea muutosta yksittäiseen ulosottoasiaan. Muutosta haetaan käräjäoikeudelta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Täytäntöönpanotoimenpiteen tai päätöksen muutoksenhaku.

Verohallinto
Verotukseen liittyvää tietoa.

 
Julkaistu 11.2.2015