Käsikirja

Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä on valmistellut Edunvalvonnan käsikirjan edunvalvontatoimistojen ja ostopalveluntuottajien käyttöön. Käsikirja on apuna yleiselle edunvalvonnalle, kun yksiköissä kehitetään toimintaa ja perehdytetään uutta henkilökuntaa. Se kuvaa myös yleisen edunvalvonnan toimintaa, periaatteita ja arvoja. Siihen on koottu suositukset siitä, miten edunvalvonta-asioita hoidetaan päämiesten etujen mukaisesti.

Käsikirja (Julkaisuarkisto Valto) on valmisteltu työryhmän antamien kannanottojen ja suositusten pohjalta.

Julkaistu 26.3.2021