Tuomioistuinlaitos

Tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa eli ratkaisevat, mikä yksittäisessä asiassa on oikein. Tuomioistuimet ovat riippumattomia: niitä sitoo ainoastaan voimassa oleva oikeus. Mikään ulkopuolinen taho ei voi puuttua niiden ratkaisuihin. Tuomioistuimen riippumattomuus taataan perustuslaissa.

Käräjäoikeudet käsittelevät rikos-, riita- ja hakemusasioita. Alioikeuden ratkaisu voidaan yleensä saattaa ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi. Käräjäoikeuden ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun taas voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos korkein oikeus antaa valitusluvan.

Hallinto-oikeudet käsittelevät viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Hallinto-oikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja valtakunnanoikeus.

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa tuomioistuinten toiminnasta. Erityistapauksia ja poikkeuksia ei ole selostettu. Pelkästään näiden tietojen perusteella ei välttämättä voi huolehtia tuomioistuimissa käsiteltävistä asioista ilman avustajaa.

Koronavirukseen varautuminen tuomioistuimissa

Ajankohtaista

Käsittely keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi.

08.07.2019

Rakenneuudistuksessa käräjäoikeuksien määrä vähenee nykyisestä 27 käräjäoikeudesta 20 käräjäoikeuteen. Lainmuutoksen yhteydessä tehdään myös joitain käräjäoikeuksien toiminnan järjestämiseen ja oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä muutoksia.

19.11.2018

Vuoden 2019 alusta tarkistetaan tiettyihin käräjäoikeuksiin käsiteltäväksi keskitettyjen erityisasiaryhmien tuomiopiirijakoa. Merioikeus-, ryhmäkanne-, ulosottovalitus-, yrityssaneeraus- ja sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenee nykyisestä.

19.11.2018