Tuo­miois­tui­met

Kaik­ki tuo­miois­tui­met ovat tuo­mio­val­taa käyt­täes­sään riip­pu­mat­to­mia.

Ylei­siä tuo­miois­tui­mia ovat kä­rä­jä­oi­keu­det, ho­vioi­keu­det ja ylim­pä­nä oi­keus­as­tee­na kor­kein oi­keus.
Hal­lin­to­tuo­miois­tui­mia ovat hal­lin­to-oi­keu­det ja ylim­pä­nä oi­keus­as­tee­na kor­kein hal­lin­to-oi­keus.
Eri­tyis­tuo­miois­tui­mia ovat mark­ki­na­oi­keus, työ­tuo­miois­tuin ja va­kuu­tusoi­keus.
Etsi tuo­miois­tuin

Vas­taa­mo

Vas­taa­mo-ko­ko­nai­suu­den tuo­miois­tuin­kä­sit­te­ly alkaa
Län­si-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa syk­syl­lä 2023.
Lue lisää