Yleiset tuomioistuimet
Hallintotuomioistuimet
Suomeksi - På svenska - In English - Sámegillii

Oikeus.fi

Oikeus.fi

Etusivu » Vuoigatvuohtalágádus

Vuoigatvuohtalágádus

Vuoigatvuohtalágádus, Vuoigatvuođaministeria 2010

Vuoigatvuohtalágádus

Diedihancállosis muitaluvvo vuoigatvuohtalágádusa bargguin ja doaimmas

Olbmo vuođđovuoigatvuođaide gullá vuoigatvuohtadorvu dehege vuoigatvuohta oažžut áššis gieđahallojuvvot duopmostuolus áššáigullevaččat ja almmá dárbbašmeahttun maŋŋoneami haga. Vuoigatvuohtalágádusa bargun lea addit riektedorvvu.

Vuoigatvuohtalágádussii gullet

iešmearrideaddji duopmostuolut

ášševuoddjelágádus ja eará vejolašvuohta oažžut riekteveahki ja

rihkusáššiin sivaheaddjelágádus

Duopmostuoluid mearridan ráŋggáštusaid ja mearrádusaid ollášuhttimis vástidit bággobearraneiseválddit ja Rihkusčuovvumušlágádus.

Poliisa ii gula vuoigatvuohtalágádussii, muhto dan bargguide gullá ovdadutkan, mii lea rihkkosiid vuoigatvuođalaš čielggadeami vuosttaš muddu.

 
Julkaistu 1.10.2014