Asiaryhmät

Hallinto-oikeudessa käsiteltävät valitukset, hallintoriidat ja alistukset on jaettu asian laadun perusteella seuraaviin asiaryhmiin, joita pääosin käsitellään kaikissa hallinto-oikeuksissa.

Julkaistu 27.12.2019