Tietoa Helsingin hallinto-oikeudesta

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee julkishallinnon päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Asiat ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä. Tarvittaessa hallinto-oikeus voi päättää suullisen käsittelyn tai katselmuksen järjestämisestä lisäselvityksen saamiseksi.

Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Julkaistu 22.12.2020