Hallinto-oikeuden Finlex-ratkaisut
 • Ennakkoperintä – Rajoitetusti verovelvollinen – Lähdevero – Lähdeverokortti – Lyhytkestoinen toiminta – Ei kiinteää toimipaikkaa – Verosopimukseton tilanne

 • Arvonlisäverotus - Ennakkoratkaisu - Kevytyrittäminen - Laskutuspalvelu - Muodollinen työsuhde

 • Viisumi - Viisumihakemuksen epääminen - Uhka yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle, kansanterveydelle tai kansainvälisille suhteille - Verovelka

 • Henkilökohtaisen tulon verotus – Stipendi – Opiskelu – Lukio – Lukukausimaksu – Luonnollinen vähennys – Elantomeno

 • Oikeusapu - Ratkaisupyyntö - Ulkomaalaisasia - Oikeusaputoimiston tilaama tulkkauspalvelu - Arvonlisävero

 • Arvonlisävero - Kiinteistön vuokraus - Esisopimus kiinteistön kaupasta - Sopimusehdot - Sopimuskokonaisuus - Tavaran vai palvelun myynti

 • Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Osakkeiden hallintaoikeudesta luopuminen - Yritystoiminnan jatkaminen

 • Oikeudenkäyntimaksu - Asioiden yhdistäminen - Samalla päätöksellä ratkaistut asiat

 • Tulovero - Luovutusvoittovero - Luovutustappio - Luovutus - Luovutushinta - Vastike - Kauppahinta nolla euroa

 • Tuloverolain 69 b § - Työnantajan kustantama koulutus - Työnantajan intressi - Eläinlääkäri - Ennakkoperintää koskeva ennakkoratkaisu

 • Taloudellinen toiminta – Saatavien perintä – Perintätoiminnan luvanvaraisuus – Poikkeus toimilupaedellytyksestä – Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 • Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus

 • Henkilökohtaisen tulon verotus - Osinko - Omistussuhteiden muutos - Osakkeiden lahjoitus - Osingonjakopäätös - Osingon maksaminen - Oikea verovelvollinen

 • Rakennusjärjestys - Sivuasunto - Asuinrakentamisen lisääminen - Osayleiskaava - Rakennuslupa - Kaavoitus


 • Sähkön syöttötariffijärjestelmä - Tuotantotuki - Veron peruste

 • Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Palvelun järjestämistapa - Ostopalvelu - Omaisen toimiminen henkilökohtaisena avustajana

 • Kiinteistövero - PVC-halli - Kiinteistön käsite - Rakennus - Rakennelma - Pysyvyys - Käyttötarkoitus

 • Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus

 • Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus

 • Valmistevero - Nuuska - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Oma käyttö - Kaupallinen käyttö - Verotettava määrä - Selvitysvelvollisuus

 • ELY-keskuksen valitusoikeus - Poikkeaminen - Ranta-asemakaava - Vesikäymäläkielto

 • Lastensuojelu - Yhteydenpidon rajoittaminen - Lapsen mielipiteen selvittäminen

 • Tappion vähentäminen - Sulautuminen - Tappioiden siirtyminen vastaanottavalle yhtiölle - Omistusosuus sulautuneesta yhtiöstä - Yleisseuraanto

 • Arvonlisävero – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Sopeutumisvalmennus – Ohjaus- ja neuvontapalvelut – Majoitus- ja ateriapalvelut – Sosionomin palvelut – Liittymisperiaate – Hoitoon tavanomaisesti liittyvät palvelut

 • Arvonlisävero – Ennakkoratkaisu – Vakuutuspalvelun välitys – Vertailupalvelu – Vakuutuspalveluihin kiinteästi liittyvä palvelu

 • Varainsiirtovero - Ennakkoratkaisu - Keskinäinen henkivakuutusyhtiö -Takuupääoman takaisinmaksu - Takuuosuus - Selvitystila - Purkautuva yhtiö

 • Toimeentulotuki – Oikeus toimeentulotukeen – Tilapäinen oleskelu – Kiireellinen toimeentulotuen tarve – Turvapaikanhakija – Täytäntöönpanokelpoinen päätös

 • Ennakkoratkaisu – Henkilökohtaisen tulon verotus – Virtuaalivaluuttojen vaihto – Tulon realisoituminen – Pääomatulo – Luovutusvoitto

 • Makeisvero - Valtiontuki

 • Ampuma-ase - Metsästysperuste - Määräaikainen hallussapitolupa - Haulikko - Metsästyskortti - Selvitys metsästysharrastuksesta

 • Arvonlisävero - Vähennysoikeus - Välillinen kiinteistöomistus - Ns. ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö - Osakekauppa - Veroton arvopaperin välitys

 • Mervärdesskatt - Postorderförsäljning - Åland - Distansförsäljning - Skattegränshandel - Skattekringgående
  Arvonlisävero - Postimyynti - Ahvenanmaa - Kaukomyynti - Verorajakauppa - Veronkierto

 • Kommandiittiyhtiö - Pääomarahasto - Äänettömien yhtiömiesten vaihtuminen - Vastuunalainen yhtiömies ei vaihdu - Omistajanvaihdosten vaikutus tappioiden vähentämiseen - Tappioiden vähennysoikeuden menettäminen

 • Tuloverotus - Taloudellinen työnantaja - Työskentely Suomessa - OECD:n malliverosopimuksen kommentaari - Luottamuksensuoja

 • Elinkeinotulon verotus - Siirtohinnoittelu - Konserni - Toiminnan tappiollisuus - Uudelleenluonnehdinta

 • Arvonlisävero - Palvelun myyntimaa - Kiinteistöön liittyvä palvelu - Ympäristöselvitykset

 • Arvonlisävero - Hakeutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta verovelvolliseksi - Vuokralaisen konkurssi - Vuokranantajan vähennysoikeus - Kiinteistöinvestointien tarkistusmenettely - Ennakkoratkaisu

 • Arvonlisävero - rakentamispalvelu - rakennus- ja korjaustyö - verhotankojen, verhokiskojen, sälekaihtimien, kierrekaihtimien, auringon häikäisysuojakaihtimien, markiisien ja lamellien asentaminen

 • Tulovero - Tuloverolaki 45 § - Luovutus - Luovutusvoittovero - Perintö - Perinnönjako - Perintökaari 25 luku - Maatila - Tilanpidonjatkaja - Rahakorvaus - Ulkopuoliset varat

 • Arvonlisävero - Palvelun myyntimaa - Kiinteistöön liittyvä palvelu - Konesalipalvelu - Datakeskus

 • Varainsiirtovero - Varainsiirtoveron palauttaminen - Sovintosopimus - Kauppahinta - Kauppahinnan alennus - Vakuutuskorvaus - Piilovirhevakuutus

 • Oikeusapu - Ratkaisupyyntö - Turvapaikka-asia - Hallintomenettelyvaiheessa tehty oikeusapuhakemus - Oikeusavun myöntämättä jättäminen - Oikeudellisen avustamisen tarpeellisuus - Oikeuden väärinkäyttäminen - Hakemushistoria - Oikeusturvan takeet

 
Julkaistu 24.7.2018