Helsingin HAO 12.4.2023 1993/2023

A Oy järjesti pyöräilykilpailutapahtuman, jonka ohjelmassa oli maantiepyöräilyn maantieajo sekä aika-ajot. Yhtiö järjesti reitin varrelle osallistujille juotavaa ja pientä purtavaa. Tapahtuman osallistumismaksu sisälsi reittisuunnittelun, turvallisuuspalvelut, teknisen- ja ruokahuollon, ajanoton ja kaikki kilpailuun liittyvät oheistoimet. Jokaisella osallistujalla tuli olla tarvittava kilpailulisenssi, joka sisälsi tarvittavat vakuutukset. Hallinto-oikeudessa oli kysymys siitä, oliko yhtiön pyöräilykilpailun osallistujilta veloittamaan osallistumismaksuun sovellettava yleistä 24 prosentin verokantaa vai voitiinko maksuun soveltaa alennettua 10 prosentin verokantaa.

Maksamalla osallistumismaksun yhtiön asiakas sai oikeuden osallistua yhtiön järjestämään pyöräilykilpailuun. Asiassa ei ilmennyt, että yhtiö olisi tarjonnut osallistumismaksua vastaan asiakkailleen ohjattua liikuntaa, vaan osanottajat eli kilpailijat pyöräilivät tapahtumassa itsenäisesti. Asiaa arvioitaessa oli kuitenkin otettava huomioon, että pyöräilyn voitiin katsoa olevan liikuntalaji, jota tyypillisesti harrastetaan itsenäisesti.

Yhtiön maantiepyöräilykilpailuun osallistumisesta veloittaman suorituksen oli kokonaisuutena arvioiden katsottava liittyvän lähemmin kilpailutoimintaan kuin liikunnan harjoittamiseen. Kun lisäksi otettiin huomioon, että yleisen verokannan soveltamisesta tehtyjä poikkeuksia oli tulkittava suppeasti, hallinto-oikeus katsoi, että osallistumismaksu ei ollut vastiketta arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta palvelusta, jolla annettiin mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen.

Asiassa saadun selvityksen mukaan yleisö pääsi yhtiön järjestämään tapahtumaan ilmaiseksi ja osallistumismaksu veloitettiin ainoastaan kilpailijoilta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei yhtiön urheilukilpailuun osallistumisesta veloittamassa osallistumismaksussa ollut kysymys myöskään arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta pääsymaksusta urheilutapahtumaan.
Yhtiön oli suoritettava osallistumismaksusta arvonlisäveroa arvonlisäverolain 84 §:ssä tarkoitetun yleisen verokannan mukaisesti.

Verohallinnon ennakkoratkaisu ajalle 14.1.2021–31.12.2022.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 18 § 2 mom, 84 § sekä 85 a § 1 mom 3 ja 4 kohta
Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (arvonlisäverodirektiivi) 98 artikla sekä liite III 13 ja 14 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Merja Tarvainen, Klaus Järvinen (eri mieltä) ja Suvi Leskinen, joka on myös esitellyt asian.

Päätös on lainvoimainen.