Helsingin hallinto-oikeus kumosi osia Uusimaa-kaava 2050 maakuntakaavan kokonaisuudesta.           Pääosa valituksista hylättiin.

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan kolmella päätöksellä hylännyt pääosan Uudenmaan maakuntavaltuuston maakuntakaava 2050 -kokonaisuuden hyväksymiseen kohdistuneista valituksista. Hallinto-oikeus kumosi kuitenkin luonnonsuojeluyhdistysten valituksista osia maakuntakaavasta ja Uudenmaan ELY-keskuksen valituksesta osia vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeneista kaavamääräyksistä lainvastaisina.

Julkaistu 24.9.2021