Tieto verotietojensa luovuttamista vastustaneiden henkilöllisyyksistä ei ollut salassa pidettävä

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä ratkaissut seitsemän valitusta, joissa on kyse tuloverotukseen liittyvien tietojen luovuttamisesta tiedotusvälineille.

Julkaistu 20.4.2021