HAIPA-asianhallintajärjestelmässä asiat käsitellään täysin sähköisesti

Helsingin hallinto-oikeus on toiminut yhdessä korkeimman hallinto-oikeuden kanssa HAIPA-järjestelmän niin sanottuna pilottituomioistuimena. Järjestelmän osittainen käyttöönotto ja sen edellyttämät muutokset toimintatavoissa työllistivät hallinto-oikeutta merkittävässä määrin vuoden 2019 aikana.

Julkaistu 1.4.2020