Vuosi 2019 oli hallinto-oikeudessa toiminnan kehittämisen aikaa

Kertomusvuonna hallinto-oikeudessa toimeenpantiin sekä kanslia- että osasto-organisaation uudistukset. Uusi kanslia aloitti toimintansa toukokuussa 2019 ja osasto-organisaatio uudistui vuodenvaihteessa 2020 jakautumalla neljään lainkäytön osastoon aiemman seitsemän sijaan. Vuonna 2019 hallinto-oikeus myös luopui lisätoimitiloistaan, jonne niin sanottu turvapaikkaosaston toiminta oli keskitetty ja tiivistyi toimimaan Tuomioistuimet-talossa.

Julkaistu 1.4.2020