Henkilötietojen käsittely

Hallinto-oikeus käsittelee henkilötietoja toiminnassaan jatoimii rekisterinpitäjänä käsittelemiensä henkilötietojen osalta. Tälläsivustolla selvitetään kenen ja mitä tietoja käsitellään, käsittelyn tarkoitusja peruste, mistä tietoja saadaan ja mihin niitä voidaan luovuttaa,henkilötietojen säilyttämisestä ja miten henkilötietoja suojataan. Lisäksikerrotaan rekisteröidyn oikeuksista sekä tarkastuspyynnön tekemisestä.

Julkaistu 17.7.2020