Hallinto-oikeus keskeytti yksilöliikuntatiloja (esim. kuntosalit) koskevan sulkupäätöksen täytäntöönpanon

Turun hallinto-oikeus on välipäätöksellään keskeyttänyt Lounais-Suomen aluehallintoviraston 29.12.2021 tekemän päätöksen täytäntöönpanon kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja koskevilta osin. Päätöksellään aluehallintovirasto oli tartuntatautilain 58 g §:n nojalla määrännyt tiloja suljettaviksi Satakunnan ja Varsinais-Suomen kuntien alueella 15.1.2022 asti. Nyt tehty välipäätös liittyy useampaan hallinto-oikeudessa vireillä olevaan, aluehallintoviraston mainittuun päätökseen kohdistuvaan valitusasiaan. Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasiat myöhemmin.

Hallinto-oikeus teki keskeytyspäätöksen aluehallintoviraston lausunnon hankkimisen jälkeen täysilukuisessa kolmijäsenisessä kokoonpanossa. Kokoonpanoon kuului kahden lainoppineen jäsenen lisäksi tartuntatauteihin perehtynyt erikoislääkärijäsen. Välipäätöksen perusteluissa viitataan tartuntatautilain 58 g §:n 5 momenttiin. Lainkohta koskee sulkupäätöksen tekemisen yhteydessä edellytettyä asiantuntemukseen perustuvaa riskiarviota.

Näillä näkymin hallinto-oikeus ei tule antamaan välipäätöksiä täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeviin vaatimuksiin niissä valitusasioissa, jotka koskevat esimerkiksi joukkueurheiluun tai ryhmäliikuntaan käytettäviä tiloja.

Hallinto-oikeuden välipäätös H20/2022 liitteenä

Liitetiedostot

Julkaistu 10.1.2022