Käsitellyt asiat ja käsittelyajat

Vuonna 2017 hallinto-oikeuteen saapui yhteensä 1699 asiaa. Vuoden aikana ratkaistiin 1685 asiaa.

Vuonna 2017 on hallinto-oikeudessa käsiteltyjen asioiden keskimääräinen käsittelyaika ollut 11,4 kuukautta.

Eri asiaryhmien käsittelyaikojen pituudet ovat vaihdelleet seuraavasti

  • valtio-oikeus ja yleishallinto 13,3 kk
  • itsehallinto 13,2 kk
  • ulkomaalaisasiat 10,7 kk
  • rakentaminen 17,0 kk
  • ympäristö 17,9 kk
  • sosiaali- ja terveydenhuolto 4,8 kk
  • taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne ym. 5,2 kk
  • verot 20,4 kk
  • muut asiat 1,8 kk.
 
Julkaistu 5.1.2018