Esittely

Vaasan hallinto-oikeus perustettiin 1.11.1999 voimaan tulleella hallinto-oikeuslailla yhdistämällä vesiylioikeus ja Vaasan lääninoikeus yleiseksi alueelliseksi hallintotuomioistuimeksi. Hallinto-oikeuslailla kumottiin lääninoikeus-laki ja vesilain 15 luvun säännökset niiltä osin kuin ne koskivat vesiylioikeuden toimintaa.

Vaasan hallinto-oikeuden tuomiopiiri on kaksijakoinen. Vesilain 1.3.2000 voimaan tulleen muutoksen ja samana päivänä voimaan tulleen ympäristönsuojelulain nojalla annettavia ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja kunnallisten ympäristönsuojelu-viranomaisten päätöksiä koskeva muutoksenhaku keskitettiin pääsääntöisesti Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta koko maata kattavana Vaasan hallinto-oikeudelle.

Muissa hallinto-oikeuksille kuuluvissa asioissa hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan Vaasan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

Hallinto-oikeuden päätöksiin voi hakea muutosta.

 
Julkaistu 20.3.2017