Historiaa

Wiipurin - Itä-Suomen hovioikeus

Itä-Suomen hovioikeus, entiseltä nimeltään Viipurin hovioikeus, on perustettu vuonna 1839. Toimittuaan 100 vuotta Viipurissa hovioikeus siirtyi talvisodan johdosta Heinolan kautta Kuopioon vuonna 1940. Hovioikeuden nimi muutettiin 2.3.1945 annetulla asetuksella Itä-Suomen hovioikeudeksi.

Viipurin hovioikeus toimi vuodesta 1839 eli perustamisestaan lähtien hovioikeudentalossa, joka alkujaan oli rakennettu Viipurin kuvernementin käskynhaltijan palatsiksi vuosina 1779 - 1784. Hovioikeudentalo ja sen viereen vuonna 1847 rakennettu presidentin asuintalo sijaitsivat Viipurin silloisen Paraatikentän eli myöhemmän Raatihuoneentorin eteläreunalla.

Sodan johdosta hovioikeus joutui 1.12.1939 luopumaan sille perustamisen yhteydessä osoitetuista toimitiloista. Tilapäisten toimipaikkojen, Heinolan maalaiskunnan ja kaupungin kautta hovioikeuden lopulliseksi sijaintipaikaksi tuli Kuopio, jossa toiminta aloitettiin 6.8.1940 kuopiolaisten hyvin tuntemassa Konttisen liiketalossa osoitteessa Minna Canthin katu 28.

Kaupungilta tällöin vuokratut tilat olivat alkuaankin tarkoitettu vain väliaikaisiksi hovioikeuden toimitiloiksi. Kesti kuitenkin lähes 30 vuotta ennen kuin Kuopion oikeustalon rakennushanke oli toteutunut. Hovioikeus pääsi lokakuun alussa vuonna 1968 muuttamaan arkkitehtitoimisto Heikki Castrén & Co:n suunnittelemaan oikeustaloon. Puistokadun ja Minna Canthin kadun kulmassa sijaitseva oikeustalo käsitti hovioikeuden rakennuksen lisäksi Itä-Suomen vesioikeuden ja Kuopion tuomiokunnan rakennuksen.

Arkkitehti Juhani Pallasmaan suunnittelema hovioikeuden lisärakennus sekä hovioikeuden ja vesioikeuden rakennusten muutostyö valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 1992.

Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistettiin uudeksi Itä-Suomen hovioikeudeksi 1.4.2014 lukien.

Kirjallisuutta:
Ellilä, Tauno: Viipurin arkiston evakuoiminen Viipurista 11. - 13.3.1940. LM 1950, s. 287 - 295
Ikonen, Pauli ... et al. (toim.): Wiipurin Itä-Suomen hovioikeus 1839 - 1989. Kuopio 1992.
Kannel, Väinö (toim.): Viipurin hovioikeus 1839 - 1939. Viipuri 1939.
Nuorvala, Kaarlo: Krestyn miehet. Helsinki 1939.

 
Julkaistu 3.4.2014