Hovioikeuden toiminta

Hovioikeuden päätyö on käräjäoikeuksien tuomioista ja päätöksistä tehtyjen valitusten ratkaiseminen. Lisäksi hovioikeus ratkaisee ensimmäisenä asteena sen toimivaltaan kuuluvat virkasyyteasiat.

Hovioikeuden tehtävänä on lisäksi valvoa alueensa käräjäoikeuksien toimintaa.

Hovioikeus osallistuu jäsentensä ja hovioikeuspiirinsä käräjäoikeuksien tuomareiden nimittämismenettelyyn antamalla lausuntoja.

Vuosittain hovioikeus antaa myös useita lausuntoja lainvalmisteluhankkeista.

Lisää tietoa asioinnista hovioikeudessa, asian käsittelystä hovioikeudessa, muutoksenhausta, maksuista ja julkisuudesta saa oikeuslaitoksen yleisiltä sivuilta.

 
Julkaistu 21.5.2014