Käräjäoikeuden toiminta

Käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita. Vuonna 2019 käräjäoikeuden asianhallintajärjestelmiin kirjattiin kaikkiaan 10044 saapunutta asiaa, jotka jakaantuivat seuraavasti:

Rikosoikeudelliset asiat:

 • rikosasiat 1175 kpl
 • muut rikosoikeudelliset asiat 100 kpl
 • pakkokeinoasiat 590 kpl
 • sakonmuuntorangaistukset 290 kpl

Siviiliasiat:

 • laajat riita-asiat 119 kpl
 • turvaamistoimet 2 kpl
 • summaariset asiat 6718 kpl
 • avioerot 332 kpl
 • muut hakemusasiat 572 kpl
 • yksityishenkilön velkajärjestelyt 92 kpl
 • yrityssaneerausasiat 1 kpl
 • konkurssiasiat 53 kpl
 
Julkaistu 25.4.2020