Käräjäoikeuden työjärjestys 1.5.2020 alkaen.

Tyojarjestys.pdf (pdf, 0.64 Mt)
 
Julkaistu 25.4.2020