Riidattomat velkomusasiat eli summaariset asiat

Käräjäoikeuteen saapuu vuosittain huomattava määrä asioita, joissa asianosaisten välillä ei ole riitaa, mutta kantajalla on tarve hakea oikeuksiaan tuomioistuimen kautta. Tällaisia riidattomia eli summaarisia asioita ovat yleisimmin erilaiset maksamattomiin velkoihin tai huoneenvuokriin liittyvät asiat. Myös häätöä voidaan hakea summaarisen menettelyn kautta. Summaarinen menettely on yksinkertaisempi ja nopeampi kuin laajan riita-asian oikeudenkäyntimenettely. Joskus riidattomana alkaneet asiat muuttuvat riitaisiksi käsittelyn aikana, jolloin asia ratkaistaan riita-asian oikeudenkäyntimenettelyä noudattaen.


SUMMAARISTEN RIITA-ASIOIDEN KÄSITTELY PÄÄTTYI ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDESSA 1.9.2019


Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa ei käsitellä summaarisia riita-asioita 1.9.2019 lukien, vaan ne tulee panna jatkossa vireille Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Etelä-Karjalan käräjäoikeus kuitenkin käsittelee vireillä olevat asiat loppuun.

Lisätietoja summaaristen asioiden käsittelystä Kymenlaakson käräjäoikeudessa:

Käräjätuomari Heli Leinonen

kymenlaakso.ko@oikeus.fi

Kauppalankatu 43 A, 45100 Kouvola

Puh. 0295645811

 
Julkaistu 22.10.2019