Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti

Käräjäoikeudessa siviilivihkimisen tai parisuhteen rekisteröinnin voi suorittaa laamanni, käräjätuomari, käräjäviskaali tai käräjänotaari. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa vihkimisen suorittaa usein käräjänotaari.

Siviilivihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti voidaan suorittaa:

  • virka-aikana käräjäoikeuden tiloissa (maksuton)
  • virka-aikana virkapaikan ulkopuolella (120 euroa + mahdolliset vihkijän matkakustannukset)
  • virka-ajan ja -paikan ulkopuolella (200 euroa + mahdolliset vihkijän matkakustannukset)

Jos suunnitelmissa on järjestää vihkiminen virka-ajan ulkopuolella, on suositeltavaa ottaa yhteyttä käräjäoikeuteen hyvissä ajoin. Ajan sopimisen voi tehdä puhelimitse soittamalla asiakaspalveluun tai lähettämällä tiedustelun viraston sähköpostiin. Vihkijän kanssa voi sopia erikseen tilaisuuteen liittyvistä erityistoiveista.

Ennen vihkimistä avioliittoon tai rekisteröityyn parisuhteeseen aikovien tulee hankkia maistraatista todistus siitä, ettei avioliitolle ole esteitä.

 
Julkaistu 13.1.2017