Tuomioistuinharjoittelu

Etelä-Savon käräjäoikeudessa tuomioistuinharjoittelupaikkoja on neljä. Harjoittelun aloitusajankohdat ovat: 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.

Käräjänotaarien valinta on 1.1.2017 lukien siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Riippumattoman tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävänä on tuomioistuinten lainkäyttöhenkilökunnan koulutuksen suunnittelu ja koordinointi tuomioistuinharjoittelusta täydennyskoulutukseen yhteistyössä oikeusministeriön ja tuomioistuinten kanssa. Tuomarinkoulutuslautakunta järjestää tuomioistuinharjoittelua koskevan keskitetyn hakumenettelyn sekä valitsee ja nimittää käräjänotaarit. Lisäksi lautakunta myöntää tuomioistuinharjoittelun suorittaneelle varatuomarin arvonimen. Valtioneuvosto asettaa tuomarinkoulutuslautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan 10 jäsenestä kuusi edustaa tuomioistuinlaitosta. Yleistä syyttäjänlaitosta, asianajajakuntaa, oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta sekä oikeusministeriötä edustaa kutakin yksi jäsen. Lautakunnan jäsenten nimitysmenettely vastaa pääosin tuomarinkoulutuslautakunnan nimitysmenettelyä.

Käräjänotaarien harjoittelusuunnitelma [pdf, 215.7 kt]

Julkaistu 19.11.2019