Tuomioistuinharjoittelu

Vuonna 2024 tuomioistuinharjoittelunsa Helsingin käräjäoikeudessa tekee yli 20 käräjänotaaria, Heistä kaksi suorittaa harjoittelunsa ensimmäiset kuusi kuukautta käräjäoikeudessa, ja näistä toinen suorittaa loput kuusi kuukautta Helsingin hovioikeudessa ja toinen Helsingin hallinto-oikeudessa.

1.1.2017 lukien käräjänotaarien valinta on siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle . Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.

Tuomioistuinharjoittelu Helsingin käräjäoikeudessa

Käräjänotaarit aloittavat tuomioistuinharjoittelunsa Helsingin käräjäoikeudessa kolmen kuukauden välein 4–5 henkilön ryhminä helmi-, touko-, elo- ja marraskuun alussa.

Helsingin käräjäoikeudessa käräjänotaareille laaditaan harjoittelusuunnitelma. Kukin lainkäyttöosaston johtaja eli osaston johtaja vastaa omalla osastollaan harjoittelusuunnitelman käytännön toteuttamisesta sekä sisällöstä. Lisäksi laamanni nimittää kullekin lainkäyttöosastolle vähintään yhden käräjänotaarien ohjaamisesta vastaavan tutortuomarin. Eri asiaryhmillä voi olla oma tutortuomarinsa. Tutortuomari opastaa ja neuvoo käräjänotaaria lainkäyttöasioissa ja toimii tukena osastolla harjoittelun ajan.

Tuomioistuinharjoittelunsa kuusi ensimmäistä kuukautta käräjäoikeudessa tekevät käräjänotaarit suorittavat tuomioistuinharjoittelunsa puolet nopeammassa aikataulussa, kuitenkin siten, että he aloittavat samaan aikaan ja samalla osastolla kuin vuoden tuomioistuinharjoittelun käräjäoikeudessa suorittavat käräjänotaarit. Kolmen kuukauden harjoittelun jälkeen käräjänotaari siirtyy rikososastolle. Puolen vuoden käräjänotaarin työmäärä ja istuntojen määrä on noin puolet vuoden notaarin määristä.

Julkaistu 5.4.2017