Tuomioistuinharjoittelu

Vuonna 2021 tuomioistuinharjoittelunsa Helsingin käräjäoikeudessa tekee 20 käräjänotaaria, joista kaksi suorittaa harjoittelunsa ensimmäiset kuusi kuukautta käräjäoikeudessa, ja näistä toinen suorittaa loput kuusi kuukautta Helsingin hovioikeudessa ja toinen Helsingin hallinto-oikeudessa.

Julkaistu 5.4.2017